Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Πρακτικά Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, της 19ης Νοεμβρίου 1958

«Ο Κυριάκος Χριστοφή Μάτσης, ο οποίος ως μέλος του Συλλόγου μας ελάμβανεν πάντοτε ενεργόν μέρος εις όλας τας εθνικάς εκδηλώσεις του Συλλόγου, εθυσιάσθη υπέρ βωμών και εστιών, μαχόμενος εναντίον των βρετανικών δυνάμεων, εις το παρά το Δίκωμον κρησφύγετόν του. Η αυτοθυσία του θα είναι παράδειγμα δια τας επερχόμενας γενεάς, διά να αντλούν δύναμην δια τους υπέρ ελευθερίας αγώνας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου