Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Γράφει ο Αρχηγός Διγενής για τον θάνατο του Μάρκου Δράκου

«Υπήρξεν αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος μαχητής... Ο θάνατός του με απεστέρησε ενός αρίστου συμπολεμιστού, την δε Κύπρον ενός τέκνου της, το οποίον θα της ήτο λίαν χρήσμον, όχι μόνον εις τον απελευθερωττικόν αγώνα, αλλά και εις την μετ' αυτόν δημιουργικήν εργασίαν διά την πρόοδον και ευημερίαν της. Η θλίψις μου διά τούτο ήτο μεγίστη».

(Στην φωτογραφία, ο νεκρός αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α. στο νεκροτομείο Λευκωσίας).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου