Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Μακάριος αλλάζει του σκοπούς του Αγώνα, και ο Διγενής αντιδρά


Ο Μακάριος τέλη του 57, δεν αποκλείει ανεξαρτησία με εγγύηση του Ο.Η.Ε. και μετά από τακτή προθεσμία, περίοδο αυτοκυβέρνησης. Η είδηση προκάλεσε αιφνιδιασμό και αναστάτωση στον Κυπριακό Ελληνισμό, αφού ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, χωρίς συνεννόηση άλλαξε τον σκοπό του αγώνα. Με επιστολή του στον Διγενή στις 28/9/1958 επιχειρεί αιτιολόγηση της αποδοχής της ανεξαρτησίας, σαν τακτικής που επέβαλε η κατάσταση.

Και ο Διγενής απαντά την επόμενη μέρα 29/9:

«Παρελάβαμεν ένα λαόν, τον εξωθήσαμεν εις ένα ηρωϊκόν αγώνα, εις τον οποίον ούτος μας έδωσεν ό,τι του εζητήσαμεν, και εν τούτοις ύστερα από τρισήμιση έτη, ύστερα από εκατόμβας, ύστερα από ανήκουστους καταστροφάς και καταπιέσεις που υπέστη, ύστερα από πράξεις ηρωισμού εκ μέρους του, αι οποίαι προκαλούν τον θαυμασμόν αλλά και υπερηφάνειαν, τον παραδίδομεν εις στυγνοτέραν ή μέχρι σήμερον δουλείαν και μάλιστα εις δύο αφέντας αντί ενός και με πιθανότητα να μη εξέλθη πλέον εκ του τάφου, εις τον οποίον τον ερρίψαμεν. Ποίος εξ ημών των ηγετών του θα τολμήσει να τον ατενίσει. Αλλά και ποίος εξ ημών είναι άξιος να επιζήσει μια τοιαύτης καταισχύνης»;
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου