Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Γραφεί ο Διγενής, στο άκουσμα της ηρωικής θυσίας του Μάτση

«ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΜΑΣ»

Ένας ακόμη ήρως έπεσε και εκόσμησε το Πάνθεον του Κυπριακού αγώνος,ο Κυριάκος Μάτσης.

Ο ηρωικός θάνατός του:

-Χαράσσει για μια ακόμη φορά τον αιματοβαμμένο δρόμο που κάθε αγωνιστής μας θα ακολουθήση,για να αντιμετωπίσει τον τύραννον, με τον δάκτυλον πάντα στην σκανδάλην, και με την σταθεράν απόφασιν να τον συντρίψη ή να πέσει ο ίδιος. -Δείχνει σε κάθε Κύπριον Έλληνα (άνδρα,γυναίκα,παιδί) τον δρόμον της τιμής και του καθήκοντος που πρέπει να ακολουθήση,για να κατισχύση τελικώς ο αγώνας μας.
-Διαλαλεί ανά τον πεπολιτισμένον κόσμον με ποία ιδανικά,ποίαν αυτοθυσίαν,ποια ηθικά εφόδια κοσμούνται οι μαχηταί της Κυπριακής Λευτεριάς.Τα κενά εκείνων που μας αφήνουν για πάντα συμπληρούνται αμέσως με τας εφεδρείας μας, αι οποίαι με την σειράν των ανυπομονούν να εισέλθουν εις τον αγώνα και με την ευγενή φιλοδοξίαν να φανούν υπέρτεροι των προκατόχων των. Τέτοια λεβεντογενειά, με ηρωiκούς νεκρούς και τιτάνας αγωνιστάς,ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πάντα νικά.

Αιωνία η μνήμη των νεκρών αγωνιστών μας.

Ζήτωσαν οι αγωνισταί μας.

Ε.Ο.Κ.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου