Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Yπογράφεται ο όρκος για την έναρξη του ενόπλου αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α

Ο Γεώργιος Γρίβας, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο μετά από αρκετή προεργασία, αποφασίζουν να προχωρήσουν σε ένοπλο αγώνα. Έτσι, στις 7 Μαρτίου 1953, μαζί με άλλους 10 πατριώτες στο σπίτι του Γεράσιμου Κονιδάρη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Ασκληπιού 36Β (3ος όροφος), έδωσαν τον όρκο για απελευθέρωση της Κύπρου και έθεσαν τα θεμέλια για επανάσταση. 


«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω, θυσιάζων και την ιδίαν μου ζωήν, υποφέρων και τα πλέον σκληρά βάσανα, μυστικόν παν ό,τι γνωρίζω και θέλω ακούσει διά την υπόθεσιν της Ενώσεως της Κύπρου. Θα υπακούω δε εις τας εκάστοτε διδομένας μοι διαταγάς».

Ακολουθούν οι υπογραφές των δώδεκα μελών της Επιτροπής:

Ο Κύπρου Μακάριος, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Στράτος, Γεράσιμος Κονιδάρης, Αντώνιος Αυγίκος, Σάββας Λοϊζίδης, Σωκράτης Λοϊζίδης, Γεώργιος Γρίβας, Ηλίας Τσατσόμοιρος, Δ. Σταυρόπουλος, Δημήτριος Βεζανής, Ηλίας Αλεξόπουλος.

Γράφει ο Γεράσιμος Κονιδάρης σχετικά με τον πιο πάνω όρκο:

«Την Καινήν Διαθήκην έθεσα επί της τραπέζης, μεθ’ ο ηγέρθημεν πάντες διά να δώσωμεν τον όρκον, συνταγέντα κατά τα πρότυπα του μεγάλου αγώνος, κατά τρόπον δηλαδή ουχί απολύτως σαφή. Και ο μεν Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έθεσε την χείρα επί του στήθους, ημείς δε επί του Ιερού Ευαγγελίου. Και τον μεν όρκον ανεγίνωσκεν η A.M. ο Αρχιεπίσκοπος, ημείς δε τον επανελαμβάνομεν φράσιν προς φράσιν, εν βαθύτατη συγκινήσει».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου