Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Σαν σήμερα, 18/12/1956 προκήρυξη του Διγενή, την ημέρα σύλληψης του Ευαγόρα Παλλικαρίδη

Στις 18 Δεκεμβρίου 1956 συλλαμβάνεται από τους Άγγλους ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης που μετά από τρεις μήνες θα είναι και ο τελευταίος ήρωας του Αγώνα που θα απαγχονιστεί.
Την ίδια μέρα της συλλήψεως του Παλληκαρίδη, ο Αρχηγός Διγενής διένειμε προκήρυξη σ’ ολόκληρη την Κύπρο με τον τίτλο : « Ματαιοπονεί ο Σατραπίσκος», εννοώντας τον Χάρτινγκ, και μεταξύ των άλλων έγραφε:

«Αφού ο στρατός του, η αστυνομία του, οι επιστρατευθέντες αλήται της επικουρικής αστυνομίας, η ειδική χωροφυλακή, η Ιντέλλιτζενς Σέρβις, οι φόνοι, οι βανδαλισμοί, αι κακοποιήσεις, το χρήμα δεν κατόρθωσαν να κάμψουν την αντίστασιν των πατριωτών της ελευθερίας, ο σατραπίσκος της Κύπρου κάμνει χρήσιν του ανηθίκου μέσου του οποίου του δίδει το δίκαιον του κατακτητού. Βγάζει συνεχώς νόμους περισσότερον καταπιεστικούς. Θάνατος, φωνάζει, σ’ όλους όσους έχουν στην κατοχήν των πολεμικόν υλικόν. Αύριον θα ακούσουμε ασφαλώς: Θάνατος σ’ όλους τους Έλληνας. Είναι ανόητος ο σατραπίσκος εάν νομίζη ότι με τέτοια κουρελόχαρτα θα μας αναγκάση να τον λυπηθούμε και να σταματήσουμε την δράσιν μας.

Όταν σηκώσαμεν την σημαίαν του κινήματός μας εγνωρίζαμε ότι είχαμε να αντιπαλαίσουμε με μια αυτοκρατορία και με τον ανήθικον νόμον του δυναστου. Εγνωρίζαμε ότι μερικοί θα σταλούν και στην αγχόνην. Επιστεύαμεν όμως ότι το δίκαιον ήτο με το μέρος μας και θα νικήσουμε και ΕΝΙΚΗΣΑΜΕ. Ματαιπονεί, συνεπώς εάν νομίζη ότι με τη φοβέρα της αγχόνης θα σταματήσουμε. Τουναντίον ο πόλεμός μας θα γίνη αγριώτερος. Η έντασις της δράσεως μας, οφείλεται εις το ότι δεν υπάρχει κατανόησις εκ μέρους του αντιπάλου μας. Άλλως τε τον ειδοποιήσαμεν. Εξέλαβεν, όμως, την ειδοποίησίν μας ως απλήν απειλήν.

Η ΕΟΚΑ δεν απειλεί, αλλά πραγματοποιεί εκείνο το οποίον υπόσχεται. Και τώρα λέγομεν ότι ο αγών θα γίνη ακόμη αγριώτερος και με περισσότερα μέσα, εφ’ όσον ο αντίπαλος δεν προσγειούται και δεν ανεγνωρίζει το δίκαον αίτημά μας.
Ο σατραπίσκος όμως, είναι και κυνικώς αναιδής όταν μας καταγγέλλη δια φόνους αθώων πολιτών, αυτός ο οποίος έχει στο ενεργητικόν του φόνους εν ψυχρώ γυναικοπαίδων, κρατουμένων και τόσους βανδαλισμούς...

Δηλούμεν, ότι πας οπλισθείς υπό του δυνάστου ή εις την υπηρεσίαν τούτου και εναντίον του κινήματός μας, θα θεωρήται αντίπαλός μας και θα εκτελήται. Ει τας κατηγορίας αυτάς περιλαμβάνονται : Ο στρατός, η αστυνομία, η επικουρική αστυνομία, η ειδική χωροφυλακή, οι πράκτορες της Ιντέλλιζενς Σέρβις και οι προδόται, εις ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΦΥΛΗΝ ή ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ και αν ούτοι ανήκουν.

Ουδείς πολίτης μη ανήκων εις τας ανωτέρω κατηγορίας έχει να πάθη τι, έστω και αν δεν υποβοηθή τον αγώνα μας.

Σερ Τζών Χάντιγκ : Οι Κύπριοι πατριώτες της ελευθερίας γράφουν τους νόμους σας στα παπούτσια των, διότι μόνον αυτήν την αξίαν έχουν, βαδίζουν δε στις αγχόνες που εστήσατε με το μέτωπο ψηλά, με χαμόγελο στα χείλη και για τελευταία λόγια φωνάζουν «ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Διότι είναι Έλληνες. Εσείς είσθε ανίκανος να εκτιμήσετε τέτοιες ηθικές αξίες και ηρωικές μορφές».

Σπύρος Δημητρίου

Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Πηγή:
Σπύρου Παπαγεωργίου Κυπριακή Θύελλα 1955-1959 Εκδόσεις Κ. Επιφανίου Λευκωσία 1977.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου