Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

05/01/1957: Προκήρυξη του Διγενή προς τον Κυπριακό λαό, και απάντηση προς τον Χάρντινγκ

Με την έναρξη του νέου χρόνου εκπρόσωπος του Χάρτινγκ ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί η εκστρατεία ενάντια στην ΕΟΚΑ καθώς επίσης και τον διορισμό του νέου διοικητή επιχειρήσεων στρατηγού Ντάγκλας Κέντριου. Από τις δυνάμεις ασφαλείας των αποικιοκρατών έγινε ένας απολογισμός των πεπραγμένων του έτους 1956 όσο ν’ αφορά τις συγκρούσεις με την Οργάνωση, τους νεκρούς, τις συλλήψεις αλλά και τις κατασχέσεις πολεμικού υλικού. Ο Διγενής δεν άφησε αναπάντητες τέτοιες δηλώσεις και με προκήρυξή του απάντησε:

«Εάν οι Βρεττανοί επιδιώκουν με τας ανακοινώσεις των περί ελλείψεως πολεμοφοδίων υπό της ΕΟΚΑ να κάμψουν το ηθικόν του Κυπριακού λαού, θα γνωρίσουν τι εστί ΕΟΚΑ και τι δυνατότητες έχει.


Δηλούμεν και τώρα ότι ούτε αι συλλήψεις, ούτε αι ανευρέσεις υλικού μας επηρεάζουν και έχομεν δυνατότητα να διατηρήσωμεν τον αγώνα επί ΤΡΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΤΗ. Ας ετοιμασθούν και οι Άγγλοι για τέτοιον αγώνα.


Εμείς θα βαστάξουμε. Αυτοί όμως δεν θα βαστάξουν και γρήγορα θα καταθέσουν τα όπλα για να εξεύρουν άλλην λύσιν πολιτικήν.


Εμπρός Άγγλοι! Και αφήστε τας καυχησιολογίας, αι οποίαι δεν πείθουν κανένα, ούτε τους δικούς σας».


Ο Διγενής μένοντας ουσιαστικά μόνος στην ηγεσία του αγώνα – μετά την εξορία του Μακαρίου – προσπάθησε να εμψυχώσει τον Κυπριακό λαό και να τον κάνει να αισθανθεί ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένος στην τύχη του. Γι αυτό κυκλοφόρησε προκήρυξη ενόψει του νέου έτους, στις 5 Ιανουαρίου 1957, που διανεμήθηκε σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Σ’ αυτή έγραφε ο Αρχηγός:
«Μια μόνη ευχή έχω να δώσω: Δικαίωσιν των αγώνων του Κυπριακού λαού και εκπλήρωσιν των πόθων του.


Το έργον το οποίον επετελέσθη είναι πολύ μεγάλο και θα το κρίνη αύριον η Ιστορία, εις την οποίαν οι επικοί αγώνες της Κύπρου θα καταλάβουν εξέχουσαν θέσιν.Το έργον όμως τούτο, πρέπει να ολοκληρωθή. Θα είμεθα υπόδικοι απέναντι του Ελληνισμού εάν καμφθώμεν ή εάν παρασυρθώμεν από διπλωματικάς δολοπλοκίας, την στιγμήν μάλιστα κατά την οποίαν ακούονται αι τελευταίοι ρόγχοι του εκπνέοντος θηρίου.


Για τον καινούργιο χρόνο ανανεώνω την υπόσχεσίν μου. Η ΕΟΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΡΙΝ Ή ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΜΑΣ».

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Πηγή:

Σπύρου Παπαγεωργίου Κυπριακή Θύελλα 1955- 1959 Εκδόσεις Κ. Επιφανίου Λευκωσία 1977


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου