Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Σαν σήμερα 2/1/1956 : Αρχή του χρόνου με συλλήψεις, και ο Διγενής παρακολουθεί τις κινήσεις τους


Ο νέος χρόνος μπήκε με συλλήψεις. Τις πρωινές ώρες της 2ας Ιανουαρίου 1956, 800 βρετανοί στρατιώτες ερευνώντας σπιθαμή προς σπιθαμή τη δασώδη περιοχή ΝΔ της Κακοπετριάς(περιοχή Βρυσί) συνέλαβαν τον Πέτρο Στυλιανού απο την Κυθρέα, τον Νίκο Θεοφάνους Βρακά(Κίμωνα) απο τη Βοκολίδα και τον Ευθύμιο Ευθυμίου(Μάνο) απο τις Μάντρες Αμμοχώστου. Ο Πέτρος Στυλιανού είχε πάει για να αναλάβει την ομάδα της Γαλάτας και είχε συναντηθεί με τον Αρχηγό την προηγούμενη μέρα. Η παρουσία των Βρετανών στην περιοχή έγινε μετά απο προδοσία μέλους της ΕΟΚΑ που είχε συλληφθεί και έδωσε πληροφορίες για να πάρει χρήματα.

Ο Διγενής που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της περιοχής, παρακολουθεί τις κινήσεις των Βρετανών και είναι έτοιμος με την ομάδα του να διασπάσει τον κλοιό άν υπάρξει ανάγκη. Τελικά οι Άγγλοι στρατιώτες έφυγαν την ίδια μέρα κι έτσι δεν χρειάστηκε να κινηθούν δραστικά.

Γράφει ο Αρχηγός στα Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΑΚ 1955-59 για αυτά τα γεγονότα κάνοντας ταυτόχρονα κριτική για την στρατιωτική ικανότητα των Άγγλων :

« Τας εωθινάς ώρας της 2ας Ιανουαρίου 1956, 800 περίπου Άγγλοι στρατιώται εκύκλωσαν την περιοχήν, όπου ευρίσκετο μικρά ανταρτική ομάς εκ τριών ατόμων εις δασώδη περιοχήν, ΝΔ της Κακοπετριάς και συνέλαβον ταύτην. Τούτο ήτο το μέγα κατόρθωμα, επί του οποίου εστηρίχθη ο Χάρντιγκ δια να καυχηθή την εσπέραν της 1ης Ιανουαρίου 1956, ότι αι ενέργειαί του θα ήσαν τοιαύται, ώστε αι ημέραι της ΕΟΚΑ ταχέως να εκπνεύσουν.....

Οκτακόσιοι στρατιώται ηναλώθησαν επι μιαν σχεδόν ημέραν δια να ερευνήσουν περιοχήν 1-2 τετραγωνικών μιλίων και να συλλάβουν τρείς ενόπλους, τους οποίους άλλως τε είχον συλλάβει απο των πρώτων πρωινών ωρών, καθ’ όσον ούτοι επιχειρήσαντες, μόλις αντελήφθησαν την κύκλωσιν, να διασπάσουν τον κλοιόν, δεν το κατόρθωσαν. Μου επροξένησε κατάπληξιν, ο αμέθοδος τρόπος ενεργείας και η τόση σπατάλη δυνάμεων. Εις απόστασιν τινα ΒΔ του χώρου, όπου εγένετο αι έρευναι, ευρισκόμην με ετέραν ανταρτικήν ομάδα, παρακολουθών τας κινήσεις του στρατού,- χωρίς βέβαια να γνωρίζω τα αποτελέσματα των ερευνών του, εφ’ όσον δεν ήκουσα ούτε ένα τυφεκισμόν. Παρά ταύτα έκρινα, ότι δεν έπρεπε να επέμβω, δια πυρών ή άλλου τρόπου, καθ’ όσον μία τοιαύτη προσπάθεια ήτο άσκοπος απο πάσης απόψεως, απεναντίας δε θα είχεν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψιν των θέσεών μας.

Καθ’ όλην την διάρκειαν των ερευνών τούτων, μετά προσοχής παρηκολούθουν τας κινήσεις του στρατού, ώστε να δυνηθώ υφ’ οιασδήποτε συνθήκας να τον αντιμετωπίσω, είτε δια πυρών, εάν μου επεβάλλετο τούτο, είτε δια διολισθήσεως και διαφυγής. Ευτυχώς, ο αντίπαλος επαναπαυθείς εις τας δάφνας του επανάλαμψεν εις τα ίδια, χωρίς να αποστείλη, ως ώφειλε, μικράς περιπόλους προς τας πέριξ του χώρου ερευνών επικαίρους θέσεις, οπότε πιθανώτατα θα ήρχετο εις επαφήν μεθ’ ημών.

Ο κίνδυνος δι’ εμέ προσωπικώς δεν εξέλιπε, καθ όσον οι συλληφθέντες, και ιδία ο Π. Στυλιανού, εγνώριζον που ακριβώς διέμενα, διότι μόλις την προτεραίαν ούτος είχεν εγκαταλείψει το λημέρι μου. Εν τούτοις είχα απόλυτον εμπιστοσύνη εις την εχεμύθειαν των και η μετέπειτα στάσις των με εδικαίωσε».
Πράγματι κανείς απο τους συλληφθέντες, παρόλα τα φρικτά βασανιστήρια που τους επέβαλαν οι Άγγλοι δυνάστες, δεν μαρτύρησαν τίποτα για τον Αγώνα και τον Διγενή.
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Βρακά στην ερώτηση του Άγγλου υπολοχαγού, κατά τη διάρκεια της δίκης τους, «γιατί περιφέρονται με όπλα στα βουνά;», :

-Πολεμούμεν δια την ελευθερίαν μας!...

Την ίδια μέρα και πάλι απο προδοσία έγιναν στη Κακοπετριά οι συλλήψεις των Χαράλαμπου Κυριακίδη, Κωστάκη Κωνσταντινίδη, Χαράλαμπου Σπύρου και Σ. Κορωνίδη. Επίσης, την ίδια μέρα έγινε και η απόδραση πέντε βασικών στελεχών της Οργάνωσης απο τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς που θα κατέληγαν στα βουνά του Τροόδους κοντά στον Διγενή για να τους αναθέσει τις καινούργιες τους αποστολές.

(Αναδημοσίευση από την σελίδα Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή)
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου