Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές Περιουσιακού - ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνηση

Οι δέκα σημαντικότατες διαφωνίες στο κεφάλαιο διακυβέρνησης είναι:

• Εκ περιτροπής προεδρία (όπως περιγράφηκε πιο πάνω)
• Ομοσπονδιακές αρμοδιότητες (συμφωνήθηκαν 22 και η Ε/κ πλευρά προτείνει άλλες 6 που απορρίπτει η Τ/κ ανάμεσα στις οποίες και κάποιες πολύ σημαντικές. Πχ εποπτικές αρχές για τις οποίες ζητά εκ των προτέρων ίση εκπροσώπηση για να αποδεχθεί)
• Θέματα εναέριου ελέγχου (συμφωνία σε ένα FIR αλλά η Τ/κ πλευρά εμμένει σε δύο διαφορετικά κέντρα ελέγχου που θα συντονίζονται από ομοσπονδιακό όργανο, αγνοώντας τους συναφείς κινδύνους.
• Δημόσια Υπηρεσία (η Ε/κ ζητεί ότι το ένα τρίτου του συνόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να είναι Τ/κ, αλλά η άλλη πλευρά εμμένει ότι το 1/3 πρέπει να ισχύσει σε κάθε επίπεδο διοίκησης, διεύυθυνσης και τμήματος γεγονός που θα οδηγεί σε πολλά αδιέξοδα - ζητούν επίσης όπως οι Τούρκοι υπήκοοι έχουν το ίδιο δικαίωμα εργοδότησης στην Κυπριακή Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία όπως θα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες!)
• Ομοσπονδιακοί θεσμοί και γραφεία (αναλογία 2:1 προτείνει η Ε/κ πλευρά, ίση εκπροσώπηση λέει η Τ/κ που δηλώνει ότι αν ισχύσει κάπου το 2:1 τότε θα πρέπει στην πλειοψηφούσα απόφαση να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας Τ/κ - συγκεκαλυμμένο βέτο)
• Διαχείριση Τούρκων υπηκόων (Διαφωνία για τις άδειες εργασίας των υφιστάμενων αφού η Τ/κ πλευρά θέλει να έχει η συνιστώσα το δικαίωμα ώστε να παραμείνουν όλοι)
• Έναρξη ισχύος και εφαρμογή (άμεση εφαρμογή και σύσταση οργάνων μέχρι τις πρώτες εκλογές θέλει η Ε/κ πλευρά, ειδικούς θεσμούς η Τ/κ)
• Συνταγματικές αλλαγές(να είναι θέμα των ομοσπονδιακών νομοθετικών σωμάτων λέει η Ε/κ πλευρά, να απαιτεί και την έγκριση των συνιστωσών θέλει η Τ/κ)
• Ρυθμιστικές αρχές (αναλογία 2:1 θέλει η Ε/κ πλευρά, ίση εκπροσώπηση η Τ/κ ή τουλάχιστον μία Τ/κ ψήφο. Το θέμα είναι σοβαρό γιατί συμπεριλαμβάνονται αρχές όπως αυτή των στοιχημάτων που έχει να κάνει με τα αμέτρητα καζίνο στα κατεχόμενα)
• Προηγούμενες πράξεις (δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τα κριτήρια που θα καθορίσουν ποιες προηγούμενες πράξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η Τ/κ πλευρά θέλει να έχει λόγο σε πράξεις του λεγόμενου ψευδοκράτους)

Περιουσιακό 

Οι 14 ουσιώδεις διαφορές στο περιουσιακό που κρατάνε κατά παραδοχή του κυρίου Έιντε κολλημένο το εν λόγω κεφάλαιο είναι:

- Αυτοδίκαιη επιστροφή προσφύγων (άμεση επιστροφή προσφύγων υπό Ε/κ διοίκηση στις περιουσίες τους, όλες οι περιουσίες να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια ανάμεσα στα οποία και αυτό του συναισθηματικού δεσμού και της σημαντικής βελτίωσης λέει η Τ/κ που ουσιαστικά δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες ούτε στα υπό Ε/κ διοίκηση εδάφη)
• Συναισθηματικός δεσμός (η επιτροπή περιουσιών θα αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, να ισχύσει η απόφαση ΕΔΑΔ για τουλάχιστον 10 χρόνια διαμονής των Ε/κ προσφύγων στην περιουσία επιμένει η Τ/κ πλευρά μειώνοντας τον αριθμό των εν δυνάμει προσφύγων που θα επιστρέψουν στο ελάχιστο)
• Ορολογία δημόσιας ωφέλειας (Η Τ/Κ πλευρά προσπαθεί να διευρύνει την ορολογία του τι σημαίνει περιουσίες που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας ώστε να αποκλείσει μεγάλο αριθμό ακινήτων)
• Φόρμουλα 1/3 για άδειες περιουσίες (οι δύο πλευρές διαφωνούν πλήρως στα μεγέθη των περιουσιών που εμπίπτουν σε περιορισμούς επανεγκατάτασης)
• Σημαντική βελτίωση (Βελτίωση να θεωρείται όταν η αξία της ξεπερνά την αρχική αξία περιουσίας λέει η Ε/κ πλευρά. Να ισχύει αν η βελτίωση φτάνει το 50% της αρχικής τιμής της περιουσίας - άρα σχεδόν το σύνολο δηλώνει η Τ/κ)
• Περιουσίες που πωλήθηκαν σε τρίτους (Δεν μπορούν να αναγνωριστούν τέτοιες πωλήσεις λέει η Ε/κ πλευρά. Να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια για όλους τους σημερινούς χρήστες η Τ/κ θέση)
• Αγοραία αξία - Σημερινή αξία (Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία της περιουσίας που ορίζεται ως αυτή την ώρα που γίνεται μια πράξη δηλώνει η Ε/κ πλευρά. Σημερινή αξία που ορίζεται από την αξία της στιγμή της προσφυγοποίησης + ο πληθωρισμός και η αύξηση της τιμής της γης απαντά η Τ/κ)
• Απώλεια χρήσης (Δικαίωμα στον πρόσφυγα να απαιτήσει αποζημίωση απώλειας χρήσης και να έχει προτεραιότητα αν δεν ικανοποιηθεί η πρώτη θεραπεία που ζήτησε με την αποζημίωση να καταβάλλεται από ταμείο που θα συσταθεί με χρηματοδοτήσεις λέει η Ε/κ. Οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται από τη συνιστώσα στην οποία ανήκει ο αιτητής λέει η Τ/κ)
• Εναλλακτική περιουσία (η εναλλακτική περιουσία που θα δοθεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες να είναι στην πιο κοντινή περιοχή και ανάλογης αξίας λέει η Ε/κ πλευρά. Μπορεί να είναι οπουδήποτε, ενδεχομένως και στην άλλη συνιστώσα πολιτεία λέει η Τ/κ που θέλει να μην δίνεται δικαίωμα επιλογής στους επηρεαζόμενους)
• Θρησκευτικά μνημεία (να επιστραφούν άμεσα λέει η Ε/κ πλευρά, μόνο όσα χρησιμοποιούνταν από την εκκλησία ή το ΕΒΚΑΦ την περίοδο της μετακίνησης απαντά η Τ/κ πλευρά)
• Περιουσίες νομικών προσώπων (ίδια μεταχείριση περιουσιών φυσικών και νομικών προσώπων η θέση της Ε/κ πλευράς, μόνο αποζημίωση στα νομικά πρόσωπα απαντά η Τ/κ πλευρά.
• Θεραπείες (δικαίωμα εναλλακτικών επιλογών λέει η Ε/κ πλευρά, άμεση αποζημίωση στο σημερινό χρήστη αν μετασκινηθεί λέει η Τ/κ πλευρά)
• Έγγραφα απαιτήσεων (Η Επιτροπή περιουσιών να βοηθά τον αιτητή να αποδείξει την περιουσία του, να είναι αποκλειστική υποχρέωση του αιτητή λέει η Τ/κ)
• Δεξαμενή εναλλακτικών περιουσιών και ανταλλαγής (μη απαιτητέες περιουσίες λέει η Ε/κ πλευρά - χαλίτικη γη λέει η Τ/κ μεταξύ πολλώμν άλλων διαφορών)

Ανταλλαγή σε επίπεδο τεχνοκρατών

Σε επίπεδο τεχνοκρατών παραπέμφθηκαν τα θέματα του περιουσιακού ώστε να προχωρήσει έστω κατ ελάχιστον η συζήτηση που παραμένει σταλωμένη. Μάλιστα όπως αρμοδίως πληροφορείται η εφημερίδα μας έχουν επιλεγεί έξι κεφάλαια:

1. αυτοδίκαιη επιστροφή 2. αρχησιμοποίηξτες περιουσίες 3. συναισθηματικός δεσμός 4. σημαντική βελτίωση 5. περιουσίες που πωλήθηκαν σε τρίτους 6. περιουσίες νομικών προσώπων.
Να σημειωθεί ότι οι τεχνοκράτες των δύο πλευρών είχαν συνάντηση και με εκπροσώπους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο να αρχίσουν τη συζήτηση για τα ζητήματα χρηματοδότησης των αποζημιώσεων στο εν λόγω κεφάλαιο.

- See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/394882/aftes-einai-oi-kokkines-grammes-periousiakou-diakyvernisis#sthash.S6bOcGpd.dpuf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου