Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σαν σήμερα 18 Μαρτίου 1959 ο Γρίβας ανεκηρύχθη «ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»

Σαν σήμερα 18 Μαρτίου 1959 σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής ο Γεώργιος Γρίβας, ο Διγενής της Κύπρου ανακηρύχθηκε παμψηφεί «ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ», ο δεύτερος Έλληνας μετά τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Επίσης με Βασιλικό Διάταγμα κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης προήχθει τιμής ένεκεν στο βαθμό του Αντιστρατήγου.Απόσπασμα απο τα πρακτικά:

"Η Βουλή των Ελλήνων τιμώσα τον γενναίον στρατιώτην και άπαντας τους υπό την ηγεσίαν του αγωνισθέντας δια την ελευθερίαν της Κύπρου αποτίει φόρον τιμής εις τους ηρωικούς νεκρούς και τα θύματα του ενδόξου αγώνος. Εκφράζει την βαθείαν ευγνωμοσύνην του Έθνους προς πάντας τους γενναίους μαχητάς. Κηρύσσει τον ένδοξον και ηρωικόν αξιωματικόν του ελληνικού στρατού Γεώργιον Γρίβαν(Διγενήν) άξιον της Πατρίδος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου