Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Σαν σήμερα στις 24/3/1959 απενεμήθει το χρυσό μετάλλιο του Ιδρύματος στον αντιστράτηγο Γεώργιο Γρίβα – Διγενή

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : «ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΓΡΙΒΑΝ – ΔΙΓΕΝΗ(πρώτη φορά σε άτομο)

Σαν σήμερα στις 24 Μαρτίου 1959 στις 6 το απόγευμα στη πανηγυρική συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών για την Εθνική Γιορτή της 25ης Μαρτίου, εκείνου του χρόνου, απενεμήθει το χρυσό μετάλλιο του Ιδρύματος στον αντιστράτηγο Γεώργιο Γρίβα – Διγενή κάνοντας μνεία και για «τους συν αυτώ ηρωικώς αγωνισαμένους Κυπρίους». Στην είσοδο της Ακαδημίας υποδέχθηκε τον Διγενή ο πρόεδρός της Σπύρος Μελάς ενώ ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί μέσα και έξω από την αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές στην άφιξη του Ήρωα της Κύπρου.


Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκτός από τους Ακαδημαικούς, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Θεόκλητος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κανελλόπουλος, οι πολιτικοί αρχηγοί κ.κ. Τσαλδάρης, Γονατάς και Τουρκοβασίλης, οι υπουργοί κ.κ. Βογιατζής, Καλλίας, Ανδριανόπουλος και Καλατζής, ο νομάρχης κ. Παπαρρηγόπουλος, ο γ.γ του υπουργείου Παιδείας κ. Καρμίρης και πλήθος άλλων επισήμων. Ο Γεώργιος Γρίβας – Διγενής συνοδευόταν από την σύζυγό του και ήταν ντυμένος με πολιτική περιβολή.


Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο πρόεδρος της Ακαδημίας κ. Σπύρος Μελάς με θέμα «Το Εικοσιένα και το πνεύμα». Αφού ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα, σε κάποιο σημείο της ομιλίας του αναφέρθηκε και στη στάση της Ακαδημίας Αθηνών στην Κυπριακή αντιπροσωπεία που ήρθε στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 1950 με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Κυπριανό. Είχε γίνει το Ενωτικό Δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του ίδιου χρόνου και η κυπριακή αντιπροσωπεία που είχε συσταθεί είχε ως αποστολή την ενημέρωση των εμπλεκόμενων χωρών για τον πόθο των Κυπρίων για Αυτοδιάθεση- Ένωση. 


Ο Σπύρος Μελάς είπε : 

«Ενώ το κράτος αμφιταλαντεύετο αν θα έπρεπε να τη δεχθή, Ακαδημία της ένευσε να παρασταθή απρόσκλητος δήθεν και κατά τύχην να γίνη αντιληπτή από τον Πρόεδρον, δια να λάβη αφορμήν να την προσφωνήση και να εκδηλωθή απερίφραστος η γνώμη του Ιδρύματος..»


Συνέχισε την ομιλία του ο Πρόεδρος της Ακαδημίας και συνδέοντας τα δυο γεγονότα εξ αφορμής της παρουσίας και της τιμής προς το πρόσωπο του Διγενή του απευθύνθηκε :


«Εθνικέ ήρωα, αντιστράτηγε Γεώργιε Γρίβα – Διγενή!


Με βαθύτατη συγκίνησιν, που είναι συγκίνησις και ολοκλήρου του σώματος και του εκλεκτού ακροατηρίου της αιθούσης ταύτης, ανακοινώ ότι η Ακαδημία Αθηνών σας απονέμει το Χρυσούν Μετάλλιον αυτής, την ύψιστην τιμήν εξ όσων διαθέτει. Βραβεύει δι’ αυτού όχι μόνον τον θρυλικόν ήρωα και τον απροσπέλαστον νικητήν ενός μεγάλου, ιερού, δυσκολωτάτου και τραχυτάτου αγώνος, αλλά και τον εμπνευσμένον οργανωτήν του, ο οποίος δια του υψηλού παραδείγματος, των ψυχικών αρετών του και των σοφών συμβουλών του, ανύψωσεν εις το βάθρον αηττήτων ηρώων, μειράκια και παρθένους που κατήσχυναν τας μυριάδας του στρατού μιας κραταιάς αυτοκρατορίας».


Στη συνέχει ο Σπύρος Μελάς αναφέρθηκε στα μαρτύρια και τις αγχόνες των ηρώων του Έπους της ΕΟΚΑ εκθειάζοντας τον Διγενή και τα παλικάρια του. Συνέχισε την ομιλία του λέγοντας;


«Το όνομά σας θα μείνη αθάνατον εις την ιστορίαν της Ελληνικής φυλής. Εις το όνομα του μεσαιωνικού μας ήρωα Διγενή, το οποίον τόσον ευστόχως εδανείσθητε δια να καλύψετε το ιδικόν σας, προσεθέσατε νέαν άφθετον αίγλην. Η εποποιία που εγράψατε με τους νεαρούς συντρόφους που επλαστουργήσατε, υπερέβη κατά πολύ το έπος των Βυζαντινών ακριτών».


Κλείνοντας την ομιλία του ο Σπύρος Μελάς είπε στον Διγενή:


«Η Ελλάς σας ευγνωμονεί, ότι εκερδίσατε την δάφνην με τον υπεράνθρωπον αυτόν αγώνα, προς τιμήν και προς δόξαν της. Οι δε ελεύθεροι άνθρωποι όλου του κόσμου σας χαιρετίζουν με μυριόστομον ιαχήν, ως πρωτοπόρους μιας ανθρωπότητος που θα λυώση τας αλύσεις της εις τας φλόγας της δικαιοσύνης..».


Μετά το πέρας της ομιλίας του Προέδρου της Ακαδημίας ο κόσμός που είχε κατακλύσει ασφυκτικά την αίθουσα ξέσπασε σε δυνατά χειροκροτήματα και ακολούθως ο Σπύρος Μελάς αγκάλισε και ασπάστηκε τον Γεώργιο Γρίβα – Διγενή δίνοντάς του το Χρυσό Μετάλλιο με το αντίστοιχο Δίπλωμα.
Θα πρέπει να πούμε ότι το Χρυσό Μετάλλιο δινόταν για πρώτη φορά σε άτομο ενώ κατά το παρελθόν είχε απονεμηθεί το ίδιο μετάλλιο στον Κυπριακό λαό για λογαριασμό του οποίου είχε παραλάβει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.


Το κείμενο του διπλώματος είχε ως εξής:


«Τύχη αγαθή έδοξε τη Ακαδημία Αθηνών Γεώργιον Γρίβαν – Διγενή και τους συν αυτώ ηρωικώς αγωνισαμένους Κυπρίους τω χρυσώ της Ακαδημίας παρασήμω τιμήσαι ότι των εθνικών παραδόσεων στερρώς εχόμενοι κρατεροίς αγώσι την Κύπρον ανεξάρτητον πολιτείαν κατέστησαν, ανειπείν δε τας τιμάς εν τη του μηνός Μαρτίου Πανηγύρει έτους ενάτου και πεντηκοστού και ενακοσιοστού και χιλιοστού.

Ο Πρόεδρος ΣΠ. ΜΕΛΑΣ
Ο Γενικός Γραμματεύς ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ ΟΡΛΑΝΔΟΣ».

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου