Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Η τελική ευθεία για την έναρξη του Αγώνα

Οι πρώτες ενέργειες του Διγενή

Στις 12 Νοεμβρίου 1954, ο Διγενής γράφει στο ημερολόγιο του:

«Πρώτον, εκπαίδευσις και συγκρότησις ομάδος, κατά την περίοδον ταύτην δεν θα έπρεπε να εμφανισθώμεν εις ουδένα ο οποίος να γνωρίση την αποστολήν μας, μέχρι αφίξεως εξ Ελλάδος του αναμενόμενου φορτίου. Δεύτερον, προπαρασκευή ενεργείας- κατά ταύτην θα ηρχόμεθα εις επαφήν με πρόσωπα Εθναρχίας, και θα προπαρασκευάζωμεν την δυναμικήν ενέργειαν.
Τρίτον, εκτέλεσις».

Στις 13 Νοεμβρίου στο ίδιο ημερολόγιο σημειώνει:

« Την εσπέραν ήρξατο εκπαίδευσις 5 της ομάδος Χλώρακας εις αυτόματα και σαμποτάζ. Διάρκεια από 19-23 ώρας»

Ο Διγενής από τη Χλώρακα πήγε για αναγνώριση των αγγλικών στρατοπέδων, που βρίσκονταν στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, συνοδευόμενος από τον Λεύκιο Ροδοσθένους. Τα στρατόπεδα ήταν στόχος για τις μελλοντικές δολιοφθορές της ΕΟΚΑ. Έπειτα εγκατέλειψε τη Χλώρακα. Ο Λεύκιος Ροδοσθένους τον μετέφερε στη Δασούπολη, συνοικία της Λευκωσίας, και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του Ανδρέα Αζίνά. Τότε σχηματίστηκαν οι πρώτες μαχητικές ομάδες της ΕΟΚΑ, με τη συνεργασία των ηγετών της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (Π.Ε.Κ.) Ανδρέα Αζίνα και Ανδρέα Γιάγκου, του πνευματικού καθοδηγητή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ένωσης Νέων-Νεανίδων (Ο.Χ.Ε.Ν.) Λευκωσίας Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου και του Γενικού Γραμματέα της Παγκύπριας Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Π.Ε.Ο.Ν.) Σταύρου Ποσκώτη.

 Σπύρος Δημητρίου

Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου