Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ.

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης άκουσε με θάρρος και ελληνική περηφάνια την κατηγορία του Άγγλου Δικαστή και στην ερώτησή του αν έχει κάτι να πει πριν του ανακοινωθεί η ποινή, απάντησε :
«Γνωρίζω οτι θα με κρεμάσετε. Ότι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που αγωνίζεται δια την ελευθερίαν του».

Ο Αρχηγός Διγενής έγραψε στο Χρονικόν του Αγώνα της ΕΟΚΑ, για την στάση και την θυσία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη:

«Η απάντησις του εφήβου της Πάφου, ηρωικός αντίλαλος της ιστορίας των προγόνων του, προκάλεσε ζωηράν εντύπωσιν, διότι απεδείκνυε ότι με τέτοιους αγωνιστάς η Κύπρος εβάδιζε προς την νίκην. Ο Παλληκαρίδης ήκουσε την εις θάνατον δι’ απαγχονισμού καταδίκην ατάραχος. Η βαρειά ατμόσφαιρα της φυλακής δεν ελύγισε την ψυχήν του. Εζούσε με την πίστην ότι έφθασε η ελευθερία της Κύπρου. Εις την οικογένειάν του, η οποία τον επεσκέφθη ολίγας ώρας προ της εκτελέσεως του, έδιδε θάρρος, και την τελευταίαν στιγμήν εζήτησε από την μητέρα του τον σταυρό του δια να βαδίση με αυτόν εις την αγχόνην....


Την πρωίαν της 14ης Μαρτίου 1957 απηγχονίσθη ο μαθητής-αγωνιστής Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Ο απαγχονισμός του, όπως και των άλλων μαρτύρων της ελευθερίας συνεκίνησε το Πανελλήνιον και περισσότερον την Κυπριακήν νεολαίαν, η οποία καθοδηγουμένη από τέτοια φωτεινά παραδείγματα συνέχιζε με περισσοτέραν αποφασιστικότητα τον αγώνα της ελευθερίας».


Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή


Πηγή:
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή Χρονικόν Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959 Εκδόσεις Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή Λευκωσία 1997


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου